LO dla Dorosłych

Rok szkolny 2020/2021

INFORMATOR

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zaoczne)

  • nauka odbywa się w systemie 4 - letnim (8 semestrów)
  • do szkoły przyjmowani są absolwenci gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej oraz branżowej szkoły I stopnia
  • zajęcia odbywają się w cyklu weekendowym       
  • absolwenci branżowej szkoły I stopnia oraz zasadniczej szkoły zawodowej mogą rozpocząć naukę od II klasy -  tylko 3 lata !

 

Nasza oferta:

  • nauka języków obcych w grupach  (j. angielski)
  • pracownie przedmiotowe
  • 2 pracownie komputerowe wyposażone w wysokiej klasy sprzęt komputerowy
  • biblioteka z   czytelnią wyposażona w   multimedialne centrum informacyjne (8 stanowisk komputerowych ze stałym dostępem do INTERNETU)
  • zdobywanie wiedzy w sympatycznej i życzliwej atmosferze
  • przygotowanie do egzaminu maturalnego

 

Liceum Ogólnokształcące jest szkołą dla dorosłych kształcącą w formie zaocznej, której ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Dzięki temu możliwe jest dalsze kontynuowanie nauki.

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych to ważny krok w stronę wykształcenia cenionego na rynku pracy.

 

Termin składania dokumentów: od 11.05.2020 r.  

Sekretariat szkoły jest czynny w godz. 7.00 - 15.00

 

 « wstecz