Projekt bliżej kultury

Realizowany w naszej szkole projekt „Bliżej kultury” powstał dzięki inicjatywie polonistek – Izabeli Krassek -Kopyciok i Urszuli Rakus. Wychodząc z taką propozycją uwzględnione zostały zainteresowania uczniów możliwością wyjazdów na różnego rodzaju spektakle teatralne, koncerty, których na co dzień nie możemy uskutecznić. Jest to potrzeba kontaktu z kulturą wysoką, którą trudno było realizować ze względu na odległość Skoczowa od większych ośrodków kulturalnych, teatrów, filharmonii, opery i innych. I tak dzięki wdrożeniu w/w projektu pojawiła się możliwość odwiedzenia Teatru Rozrywki w Chorzowie, Gliwickiego Teatru Muzycznego, Filharmonii Śląskiej, Opery Śląskiej w Bytomiu czy innych „przybytków” kultury.


Wykorzystując możliwości dofinansowania naszego pomysłu z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki napisany został wniosek za pośrednictwem Stowarzyszenia Szkolne Forum Inicjatyw „Ogólniak” i skierowany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wniosek został zakwalifikowany pozytywnie i dzięki temu uzyskaliśmy pieniądze zarówno na bilety na spektakle jak również na zapewnienie transportu. Dzięki temu młodzież chętnie i bez żadnych barier finansowych ma możliwość podziwiania i bezpośredniego uczestnictwa w różnych ciekawych imprezach.


Od początku realizacji projektu funkcjonuje na drugim piętrze naszego LO gazetka informująca o propozycjach repertuarowych, wrażeniach po spektaklach, dokumentująca poszczególne wyjazdy w postaci galerii zdjęć uczestników.
Projekt jest doskonałym sposobem na poznawanie kultury i sztuki, zakłada poszerzanie wiedzy o kulturze oraz kształtowanie wiedzy artystycznej. Celem projektu jest edukacja młodzieży, wzmożenie aktywności kulturowej, świadoma ocena działań podjętych w czasie realizacji projektu.


Działania zaplanowane w projekcie odpowiadają na potrzeby i zainteresowania , a nie będą kolidowały z naturalnym rytmem pracy szkoły, ponieważ planowane są wyjazdy na spektakle popołudniowe i wieczorne.
Na każdy semestr zaplanowano po dwa wyjazdy. Wybierając spektakle i teatry staramy się, aby za każdym razem uczniowie zobaczyli różne formy przede wszystkim muzyczne – musicale, operetki, balet, oratoria i inne. Zapoznanie się i bezpośrednie obcowanie z tak przedstawioną sztuką daje wiele satysfakcji a także rozwija twórczo i intelektualnie. Po każdym wyjeździe uczestnicy piszą krótką recenzję, a w zasadzie subiektywną refleksję oddającą pierwsze wrażenia. W ramach projektu ogłoszony jest również konkurs na najciekawszą recenzję i przewidziane są nagrody rzeczowe.« wstecz