Deklaracje maturalne

 

MATURA 2020 - deklaracje maturalne

 

1. Wejdź na stronę http://maturzysta.vulcan.pl

2. Zapoznaj się z informacjami dostępnymi na stronie.

3. Pobierz odpowiedni formularz (Deklaracja 1a) i zapisz go na dysku komputera (PDF).
    Zmień nazwę pobranego pliku na Twoje: Nazwisko Imię.

    W celu wypełnienia formularza należy edytować go w programie Adobe Reader w wersji
    co najmniej 11.

4. Otwórz formularz w programie Adobe Reader i wypełnij go.

            a) podaj poprawny numer w dzienniku,

            b) Technikum, identyfikator szkoły:  240310-A132U,

            c) nazwisko i imię (imiona) wpisz stosują odpowiednią wielkość liter
                np. Kowalski Jan – dobrze, KOWALSKI  JAN – źle,
               dane powinny być identyczne z danymi zawartymi w dowodzie osobistym,

    Formularze nie są wyposażone w mechanizmy kontroli poprawności wprowadzanych   
    danych, dlatego należy wypełniać je uważnie.

5. Wydrukuj deklarację.

6. Podpisz deklarację w dwóch miejscach
    - Składam deklarację wstępną... oraz Wyrażam zgodę na przetwarzanie...

6. Skopiuj plik PDF z deklaracją na nośnik przenośny.

7. Dostarcz osobiście deklarację do dyrektora szkoły w wersji papierowej i elektronicznej.

8. Ostateczny termin złożenia deklaracji wstępnej - 30.09.2019 r. (poniedziałek).

9. Do 7 lutego 2020 r. będzie można dokonać zmian w oddanej deklaracji
    - np. zmiana wskazanych przedmiotów.

 « wstecz