Rys historyczny

 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie

- dawny Zespół Szkół Zawodowych, może pochwalić się już ponad 130-letnią tradycją kształcenia zawodowego. Szkoła jest kontynuatorem powstałej w 1880 r. Rzemieślniczej Szkoły Dokształcającej, która była w  Skoczowie pierwszą placówką oświatową przygotowującą młodzieży do pracy w przemyśle, rzemiośle i handlu, służyła podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i kultury miejscowych rzemieślników. Była to szkoła trzyletnia i wieczorowa, skierowana do uczniów, którzy terminowali u miejscowych rzemieślników.

 

Historię powstawania naszej szkoły możemy podzielić na kilka etapów:

- lata 1880-1946

- lata1946-1986

- rok 1973 - Powołanie Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie

- lata 1973 - 1986

- Zespół Szkół Zawodowych w Skoczowie w latach 1986 – 2011

- wrzesień 2013 r. - połączenie szkół ZSZ i LO w Skoczowie: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

 

Liceum Ogólnokształcące

Tradycje szkolnictwa średniego w Skoczowie sięgają 1919 roku. Wtedy to zawiązał się Komitet Obywatelski na czele z ks. Janem Ew. Mocko, który postawił sobie za cel założenie polskiego gimnazjum. Komisja Szkolna Księstwa Cieszyńskiego – wówczas władza suwerenna na tym terenie – przychyliła się do prośby Komitetu i rozporządzeniem z dnia 17 lipca 1919 r. 1. 3669/3 postanowiła otworzyć w Skoczowie Państwowe Gimnazjum Realne, rozpoczynając od klasy pierwszej z początkiem roku szkolnego 1919/20. Kierownictwo placówki powierzono prof. Franciszkowi Wojnarowi profeserowi Państwowego Seminarium Nauczycielskiego na Bobrku k/Cieszyna. Do klasy pierwszej przyjęto 60 uczniów, a zajęcia odbywały się tymczasowo w lokalach Szkoły Ludowej i Wydziałowej w Skoczowie przy ul. Kolejowej.

Trudności z pozyskaniem wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, a przede wszystkim brak właściwego gmachu szkolnego, którego władze lokalne pomimo zobowiązań i starań nie były w stanie zabezpieczyć spowodowały, że Tymczasowa Komisja Rządowa Śląska Cieszyńskiego rozporządzeniem z dnia 11 maja 1921 r. 1. 360 zarządziła likwidację gimnazjum w Skoczowie z końcem roku szkolnego 1920/21 i przeniesienie go do Bielska (obecne LO im. M. Kopernika).           

 W latach trzydziestych Skoczów podejmował usilne starania o ponowne otwarcie gimnazjum. Na wiecu w dniu 27 V 1936 r. uchwalono Memoriał do władz, zawiązał się specjalny komitet, który prowadził rozmowy z władzami województwa śląskiego. Zabiegano by na miejscu otworzyć chociaż niższe klasy gimnazjalne, ale sprawy nie udało się sfinalizować do wybuchu drugiej wojny światowej.           

Na powstanie szkoły średniej typu licealnego musiano czekać do 1989 roku. Starania o otwarcie szkoły średniej podejmowano zaraz po wojnie. Ważkimi argumentami było centralne położenie miasta, dogodny dojazd z wielu okolicznych miejscowości i duża ilość własnej młodzieży.

Wśród wielu zwolenników tej idei był mgr Kazimierz Gołębiowski, nauczyciel uniwersytecki, redaktor, znany działacz społeczno – kulturalny, były prezes Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, od lat siedemdziesiątych mieszkaniec Skoczowa. Pracując w Urzędzie Wojewódzkim w Bielsku - Białej, a następnie w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej, był w dobrych stosunkach zarówno z ówczesnym Wojewodą Bielskim, jak i Kuratorem Oświaty i Wychowania, których potrafił przekonać i pozyskać dla idei otwarcia w Skoczowie Liceum Ogólnokształcącego.« wstecz