Kierunki kształcenia


Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1

I Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoła Policealna - Technik usług kosmetycznych

Kursy kwalifikacyjne

 

UWAGA
Planuje się od roku szkolnego 2020/2021 uruchomienie Branżowej Szkoły II stopnia w zawodach:
technik elektronik, technik pojazdów samochodowych oraz technik handlowiec.

 

Przeciwwskazania zdowotne dla wybranych zawodów

Badania lekarskie dla kandydatów przyjętych do klasy pierwszej Technikum
oraz Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie elektronik odbędą się w budynku szkoły.

 

 

 

 « wstecz