Nasza szkoła dziś

Szkoła, posiadając nowoczesne zaplecze dydaktyczne, zapewnia uczniom, oprócz wykształcenia i przygotowania do zawodu, rozwijanie indywidualnych pasji i zainteresowań. Proponujemy młodzieży bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych w oparciu o działające koła zainteresowań: elektroniczne, informatyczne, plastyczne, klub sportowy, zespół taneczny. Młodzież ma także swoje szkolne tradycje uczniowskie, które służą integracji szkolnej społeczności. Do tradycji tych należą: krajoznawczo-turystyczne rajdy szkolne, klasowe mikołajki i wigilijni, Szkolny Dzień Samorządności. Ten ostatni zwyczaj jest szczególnie lubiany przez młodzież. Uczniowie w czasie Dnia Samorządności, organizowanego w tzw. dzień wagarowicza, przejmują władzę w szkole. Wybierają swoją młodzieżową dyrekcję i organizują zajęcia takie, na jakie mają ochotę, np.: popisy szkolnego kabaretu, konkurs na najlepszą klasową inscenizację wiążącą się z tematem przewodnim młodzieżowego święta, czy też mecz siatkarski uczniowie kontra nauczyciele.

Szkoła nasza nawiązała współpracę z podobnymi szkołami w Trzyńcu, Frydku-Mistku i słowackiej Czadcy. W ramach umowy partnerskiej nasi uczniowie uczestniczą w wyjazdach na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe i konferencje naukowe do zaprzyjaźnionych szkół.

Młodzi ludzie czują się bezpiecznie, zarówno w sensie bezpieczeństwa osobistego, jak i pewności, co do swoich dalszych losów po ukończeniu szkoły. Mury naszej szkoły opuszczają dobrze przygotowani specjaliści, którzy odnajdują swoje miejsce na rynku pracy lub kontynuują naukę na wyższych uczelniach. W dobie pojawiającego się braku fachowców, nasi absolwenci coraz częściej są rozchwytywani przez firmy działające na terenie regionu. Jesteśmy nowoczesną szkołą z długoletnimi tradycjami w kształceniu zawodowym kolejnych pokoleń ludzi „z fachem w ręku”.

Współpraca zagraniczna

Od roku szkolnego 2000/2001 Zespół Szkół Zawodowych w Skoczowie, z inicjatywy dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Witolda Dzierżawskiego, prekursora współpracy transgranicznej w ramach istniejącego Euroregionu, nawiązuje międzynarodowe kontakty z podobnymi placówkami kształcenia młodzieży. Skoczowski Zespół Szkół Zawodowych współpracuje ze Średnią Szkołą Zawodową z Trzyńca, Średnią Zawodową Szkołą Maszynową ze słowackiej Czadcy, Średnią Szkołą Zawodową z czeskiego Frydka-Mistka i z Zespołem Szkół im. Jana Pawła II ze Zdzieszowic.

Współpraca ta obejmuje wiele dziedzin życia szkolnego. Dla szkolenia zawodowego największe znaczenie mają:

  • konkursy zawodowe mechaników i elektroników,
  • wspólne warsztaty, na których młodzież naszej szkoły pierwszy raz miała okazję odbyć ćwiczenia na obrabiarkach sterowanych numerycznie,
  • prezentacje osiągnięć oraz konferencje techniczne i ekologiczne organizowane corocznie w Trzyńcu,
  • zaproszenia na targi techniczne organizowane we frydeckiej szkole,
  • wycieczki do zakładów przemysłowych w Trzyńcu i Czadcy,
  • uczniowskie zajęcia praktyczne w Hucie Trzyniec.


« wstecz