Grono pedagogiczne

Dyrektor: Tatiana Urbańska - Gruca

Wicedyrektor: Beata Grabarczyk

Kierownik szkolenia praktycznego: Dorota Krajewska

 

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nauczany przedmiot

1

Bem Harald

przedmioty zawodowe fotograficzne

2

Drabik Krystyna

geografia

3

Foltyn Sławomir

wychowanie fizyczne

4

Gandzel Aleksandra

przedmioty zawodowe elektroniczne

5

Gierula Ryszard

geografia

6

Grabarczyk Beata

przedmioty zawodowe, informatyka

7


8

Gruca Władysław


Grzegorz Barbara

przedmioty zawodowe elektroniczne


pedagog

9

Grzegorzek Jarosław

przepisy ruchu drogowego

10


11

Grzonka Henryk


Holisz - Januszek Joanna

przedmioty zawodowe mechaniczne


historia

12

Hutyra Elżbieta

język polski

11

Kawa Agnieszka

przedmioty zawodowe fotograficzne

12

Kasperczyk Wacław

przedmioty zawodowe elektroniczne

13

Kiecoń-Cieńciała Beata

matematyka

14

Kisza Izabela

język angielski

15

Klusek-Szleszyńska Sylwia

matematyka

16

Kołodziej Leszek

przedmioty zawodowe elektryczne i elektroniczne

17

Krajewska Dorota 

wychowanie fizyczne

18

Krzempek Celina 

język angielski

19

ks. Gwoździewicz Tomasz

katecheta – religia katolicka

20

ks. Kropacz Juliusz

katecheta – religia katolicka

21

Kurnyta Anna

chemia, matematyka, przedmioty zawodowe

22

Liszka Jarosław

przedmioty zawodowe

23

Macura Janusz

wychowanie fizyczne

24

Marcjasz Czesław

historia, wos

25

Michalik Marcin

wychowanie fizyczne

26

Motylewska Sylwia

pedagog

27

Nawrat Beata

matematyka

28

Pawlas-Kasza Natalia

język angielski

29

Piwocha Katarzyna

podstawy przedsiębiorczości

30

Podżorna Celina

język polski, wiedza o kulturze

31

Rakus Urszula

język polski, wiedza o kulturze

32

Retka Jan

fizyka, przedmioty zawodowe

33

Rusok-Stanisławska Karina

język angielski, biologia, przedmioty zawodowe

34

Rzechanek Jerzy

przedmioty zawodowe fotograficzne

35

Serafinowska Dorota

chemia, EDB, przedmioty zawodowe

36

Staniek-Kałuża Ilona

wos, przedmioty zawodowe

37

Stec Joanna

wychowanie fizyczne

38

Stefaniak Kalina

logopeda

39

Szewczyk - Herda Agnieszka

język niemiecki

40

Szweda Leszek

informatyka, przedmioty zawodowe

41

Śmiech Marek

przedmioty zawodowe branży samochodowej

42

Targosz Gabriela

muzyka

43

Terbak Monika

język angielski

44

Tomica Gabriela

informatyka, rysunek techniczny

45

Trombik Aleksander

przedmioty zawodowe elektroniczne

46

Urbańczyk Dorota

przedmioty zawodowe branży cukierniczej

47

Urbańska- Gruca Tatiana

biblioteka, język polski

48

Wajdzik Anna

język angielski

49

Welc Piotr

historia

50

Woźniak Iwona

matematyka

 « wstecz