Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców
przy Zepole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie

Przewodniczący:  Setnicka Aldona

Wiceprzewodniczący:  Śliwińska Mirosława
Sekretarz:  Mikicka Beata

Członkowie:

Naglik Renata
Gancarz Ewa
Krzuś Ryszard

 

Zgodnie z uchwałą Rady Rodziców nr 4/2018/2019 wysokość miesięcznej podstawowej składki wynosi 10,00 zł.

Wpłat można dokonywać również na konto:
Bank Spółdzielczy w Skoczowie
11 8126 0007 0000 5207 2000 0010
 

 

 « wstecz