Nauczanie zdalne

Dodano: 2020-03-24

Nauczanie zdalne

MEN wydało nowe rozporządzenie dotyczące prowadzenia kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, te przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Podstawowym narzędziem służącym prowadzenia zdalnego nauczania będzie system "Wiadomości" w dzienniku internetowym.

Zajęcia lekcyjne będą odbywać się w większości zgodnie z planem lekcji, który obowiązywał przed zawieszeniem zajęć. O godzinie wynikającej z planu lekcji oddziału, zostaną wysłane do uczniów wiadomości zawierające podstawowe informacje dotyczące danej lekcji np. temat lekcji, czynności do wykonania, linki do edukacyjnych zewnętrznych portali, zasady weryfikacji wykonania poleceń.

Nauczyciel poinformuje ucznia w jaki sposób dane czynności mogą być oceniane, np. poprzez: odpowiedź przez dziennik internetowy, przesłanie dokumentów na podaną skrzynkę e-mailową, bezpośredni kontakt z nauczycielem z wykorzystaniem komunikatorów.

Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu  również w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość.

Udział uczniów w zajęciach prowadzonych na odległość jest obowiązkowy.

Kosultacje dla uczniów i rodziców: dziennik internetowy, od poniedziałku do piatku, godz. 08.00-16.00.

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 « wstecz